Zde můžete najít informace o našem TeamSpeak2 serveru a možného hostingu na tomto serveru.  (Server je privátní a patří klanu Kmenoví Kámoši hrající DarkOrbit) 

       

Jak na TeamSpeak? - Klient ( TS2 Návod )

 

 

 

Sem tam se zákazníci ptají na ovládání TS, tak jsem se rozhodl sepsat stručné vysvětlení jeho funkcí...Connection / Connect
- slouží k připojení na server z Vámi uložených serverů (Local Addressbook) nebo na server z online databáze TS serverů (Web Server List)

Connection / Quick Connect
- slouží k rychlému připojení -> zadáte adresu serveru, přezdívku případně administrátorský login a připojíte se

Connection / Disconect
- odpojí Vás ze serveru

Connection / Server Connection Info
- zobrazí Vám aktuální statistiku serveru (Uptime, přenesená data, atd)

Connection / Quit
- ukončí program TeamSpeak 2

 

Channels / Switch To Channel
- přepne Vás do označené místnosti (v případě, že je zaheslovaná, budete dotazováni na heslo), pokud do ní máte povolen přístup

Channels / Create Channel
- slouží k vytvoření nové místnosti na serveru
- k vyplnění jsou k dispozici následující položky formuláře:

Name - název místnosti

Topic - téma místnosti

Password - zaheslování místnosti zadaným heslem

Codec - výběr kodeku této místnosti (Doporučuji Speex 16,3 / 19,5 / 25,9kbit -> čím vyšší číslo, tím vyšší kvalita zvuku ale také vyšší vytížení linky na internet)

Descr. - popis místnosti

Max Users - maximální počet klientů připojených do této místnosti

Flags - (vlajky) zobrazují se za názvem místnosti (RSM apod)

Registered - místnost se "uloží" v případě že políčko nezaškrtnete, po odpojení všech klientů z místnosti se místnost smaže
Moderated - moderovaná místnost
Sub-channels - pokud tato volba není zaškrtnutá, není možné v místnosti vytvořit podmístnosti (viz Channels / Create Sub-Channel)
Default - tuto vlajku smí mít pouze jedna místnost, je to místnost hlavní, v které se objevíte po připojení na server

Channels / Create Sub-Channel
- slouží k rozdělení místnosti na více podmístností, formulář je stejný jako u místností ale jsou zde deaktivovány Password a Flags

Channels / Edit Channel
- slouží k úpravě všech parametrů označené místnosti / podmístnosti

Channels / Delete Channel
- smazání označené místnosti / podmístnosti

Channels / Send Text Message to Channel
- zaslání textové zprávy do označené místnosti (kanálu)

Channels / Send Text Message to All
- zaslání textové zprávy všem na serveru

 

Players / Kick Player
- vykopnutí označeného klienta ze serveru

Players / Kick Player (With Reason)
- vykopnutí označeného klienta ze serveru s vyplněním důvodu, důvod se danému klientovi zobrazí v konzoli

Players / Kick From Channel
- vykopnutí označeného klienta z místnosti do deffaultní místnosti s vyplněním důvodu, důvod se danému klientovi zobrazí v konzoli

Players / Ban Player
- zakáže označenému klientovi přístup na server

Players / Mute/Unmute
- aktivace / deaktivace ztišení označeného klienta

Players / Get Connection Info
- aktivace / zobrazí informace o klientovi (ping, ip a mnoho dalších věcí)

Players / Channel Admin
Players / Auto-Operator
Players / Auto-Voice
Players / Operator
Players / Voice
- "funkce" označeného klienta na serveru

Players / Send Text Message To Player
- odeslání textové zprávy označenému hráči

Players / Server Admin
- nastaví / zruší označenému klientovi práva administrátora

Players / Allow Registration
- povolí označenému klientovi registraci

Players / Remove Registration
- smaže označenému klientovi registraci (včetně práv)

 

Self / Away
- vedle Vašeho jména se zobrazí obrázek statusu nedostupnosti, ostatním klientům tak dáte na vědomí, že nejste přístupný

Self / Mute Microphone
- vypnutí (ztišení) mikrofonu, pokud je tato volba aktivována, není přenášen zvuk z vašeho mikrofonu ostatním klientům

Self / Mute Speakers / Headphone
- vypnutí (ztišení) bedniček/sluchátek, pokud je tato volba aktivována, neuslyšíte ostatní klienty

Self / Block Whispers
- vypnutí (ztišení) šeptání - viz Channel Commander

Self / Channel Commander
- v případě aktivity (červené kolečko vedle nicku místo zeleného) je možné komunikovat s ostatními Channel Commandery na celém serveru = ŠEPTÁNÍ

Self / Request Voice
- v případě, že jste v moderované místnosti (ostatní vás neslyší) můžete tímto administrátora požádat o slovo (je možné udat důvod)

Self / Register With Server
- v případě že nejste registrovaný a některý admin vám registraci povolí viz Player / Allow Registration, můžete se zde zaregistrovat

Self / AdminRegister Player With Server
- v případě že jste admin, můžete vytvořit novou registraci jinému klientovi (včetně administrátorského účtu -> zaškrtnutím SA)

 

Recording / Start Recording
- zapnutí nahrávání

Recording / Stop Recording
- vypnutí nahrávání

 

Info / Server Connection Info
- stejné jako Connection / Server Connection Info

Info / Local Connection Info
- statistika připojení mezi Vámi a serverem

Info / Show Permissions
- zobrazí oprávnění "funkcí" viz Player menu

Info / Show IP Bans
- zobrazí bany na serveru v případě administrátorského oprávnění je možné bany mazat

 

Settings / Sound Input/Output Settings
- možnosti nastavení vstupu a výstupu

Output Volume - hlasitost výstupu do sluchátek / bedniček

Voice Send Method
Push To Talk - "zmáčkni pro mluvení" aby se zvuk z mikrofonu odesílal na server musíte držet tlačítko, které je možné si nastavit kliknutím na SET
Voice Activation - zvuk z mikrofonu se začne na server odesílat po překročení nastavené hlasitosti (jezdec Voice activation level) hranu je možné plynule nastavit od whisper (tiché) po shout (hlasité)

Local Test - otestování nastavené hlasitosti za pouřití zvoleného kodeku

Settings / Key Settings
- přiřazení určitým klávesám akce (např. ztišení, přepnutí)

Settings/ Options
- další nastavení

 

Sound Devices
Sound Driver - doporučuji nechat Direct Sound
Direct Sound Buffer Size - velikost bufferu vyšší buffer by měl zvýšit kvalitu přenosu ale vzniká spoždění přenosu
Device - Výběr zvukové karty pro vstup a výstup

Sound Notifications
Nastavení zvukových výstrah při přepojení, odpojení, kicknutí atd atd

Bandwidth - nastavení maximální rychlosti, kterou smí TS využít pro přijímání a odesílání. Pro bezproblémový chod nechte unlimited

Other - nastavení logování, zobrazení v liště atd

 

 

Help / Read Manual
- manuál - podrobněji popisuje všechny funkce klienta

Help / Visit our website
- otevře okno prohlížeče s domovskou stránkou TS

Help / Visit our forum
- otevře okno prohlížeče s fórem TS

Help / Read online F.A.Q.
- odpovědi na často kladené otázky

Help / About
- info o TS klientovi... verze apod

 

Doufám že vám toto stručné vysvětlení v něčem pomůže, v případě, že byste chtěli nějakou část rozvést, napište do komentářů.

 

Jak se zaregistrujete?
 

Zde můžete najít informace o našem TeamSpeak2 serveru a možného hostingu na tomto serveru.  (Server je privátní a patří klanu Kmenoví Kámoši hrající DarkOrbit)